Nhãn nhiệt

 • Thermal Paper

  Giấy nhiệt

  Vật liệu: Giấy nhiệt bền không chứa chất huỳnh quang / Giấy nhiệt phủ trên cùng / Giấy cảm nhiệt phủ trên cùng / 70g / 72g / 74g / 76g Chất kết dính: Keo nóng chảy / Keo gốc nước / Keo gốc dung môi Đông lạnh nóng chảy / keo vĩnh viễn Lớp lót: 62g Giấy Glassine trắng / Giấy Glassine trắng 80g / Giấy Glassine xanh 65g Mực tương thích: Đặc tính Nhiệt Nhãn giấy nhiệt có chức năng in trực tiếp, tiện lợi và nhanh chóng.
 • Thermal PP

  PP nhiệt

  Vật liệu: Keo dán phim PP tổng hợp 100um / 75um: Keo nóng chảy / Keo gốc nước / Keo dán dựa trên dung môi: Giấy Glassine trắng 62g / Giấy Glassine trắng 80g Giấy thủy tinh xanh 65g Mực tương thích: Đặc tính nhiệt Nhãn PP nhiệt có trực tiếp Chức năng in ấn, tiện lợi và nhanh chóng. Nhãn viết tay không bền, sau nhiều lần lưu hành, chữ trên nhãn dễ bị mờ, cần viết lại, tốn thời gian và hiệu quả không lý tưởng. .
 • Thermal Transfer Paper

  Giấy chuyển nhiệt

  Khuôn mặt: 70g / 80g Giấy chuyển nhiệt Chất kết dính: Keo nóng chảy / Keo gốc nước / Keo dán dựa trên dung môi: 62g Giấy Glassine trắng / 80g Giấy Glassine trắng / 65g Giấy glassine xanh Mực tương thích: Truyền nhiệt  
 • Thermal Paper-Eco Top coated

  Giấy nhiệt-Eco Top tráng

  Khuôn mặt: 72g Keo dán giấy nhiệt phủ Eco Top: Lớp lót keo nóng chảy / gốc nước: Giấy giải phóng thủy tinh trắng 62g
 • Thermal Paper- Top coated 1

  Giấy nhiệt- Lớp phủ trên cùng 1

  Khuôn mặt: 70g Chất kết dính giấy nhiệt tráng trên: Lớp lót keo nóng chảy / gốc nước: Giấy giải phóng thủy tinh trắng 62g
 • Thermal Paper- Top coated 2

  Giấy nhiệt - Lớp phủ trên cùng 2

  Khuôn mặt: 76g Chất kết dính giấy nhiệt phủ trên: Lớp lót keo nóng chảy / gốc nước: Giấy giải phóng thủy tinh trắng 62g